REGISTRUJTE SE - pro přístup k více informacím a odběru novinek
Uživatel:     Heslo:

Vítáme Vás na stránkách projektu Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na lokálním trhu práce. Připravili jsme zde pro vás informace jak o hlavních principech a cílech, obsahu samotného projektu, tak o konaných akcích, harmonogramu plánovaných aktivit a souvisejících událostech.

Informace budeme postupně aktualizovat a doplňovat, proto věříme, že každý u nás nalezne inspiraci pro svůj profesní a rodinný život, pro dosažení aktivního zapojení ve společnosti, či uplatnění na trhu práce.

Samotný projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, název osy Sociální integrace a rovné příležitosti. Z tohoto hlediska projekt přispívá mj. ke snížení diskriminace žen nad 50 let věku a k odhalení a pochopení gender stereotypů a společensky zažitých modelů sociálních rolí žen 50+ u široké veřejnosti.

Aktuality

24.12.2015
Tým BEC družstva Vám přeje veselé vánoce a šťastný Nový rok 2016
02.09.2015
Rozhovor týdne s Ivem Škrabalem, předsedou BEC družstva, a ředitelem CpKP Moravskoslezský kraj, pro Týden na severu.
16.07.2015
Členská schůze spolku Šumperská aktivní žena
16. 7. od 16:00 hodin v CSI.
Zobrazit všechny novinky

Padesátníci se nepovažují za technicky méněcenné

Přejít na článek

Prognóza trhu práce

http://finance.idnes.cz/prognoza-trhu-prace-2015-0bd-/podnikani.aspx?c=A150112_112448_podnikani_kho" target="_blank" class="da-link">Přejít na článek

Příběhy podnikatelů

Přejít na článek

O podnikání

Přejít na článek
 • Poradenství
 • Poskytujeme individuální poradenství pro účastnice během celého projektu. Poradenství bude poskytováno mimo jiné v průběhu vzdělávání, v rámci Job klubů - svépomocných skupin pro setkávání žen nad 50 let věku.

  Pracovní a bilanční diagnostika

  Účastnice projektu absolvují pod vedením specializovaného psychologa soubor testů a osobních pohovorů za účelem získání informací směřujících k optimálnímu využití potenciality při uplatnění na stávajícím trhu práce, případně nalezení vhodného směru a možností jejich dalšího profesního rozvoje.

  Získané informace účastnicím zároveň poslouží jako zpětná vazba o jejich schopnostech, dovednostech a dispozicích.

 • Vzdělávání
 • Specializovaný vzdělávací kurz „Aktivní žena 50+“

  V rámci tohoto vzdělávacího kurzu ženy získají nové znalosti z témat jako je například tvorba sebe prezentujících výhod (komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace, sebeprezentace apod.), pracovní kariéra – pracovněprávní problematika, psychosociální aspekty věku 50+ (psychosociální hygiena, odstraňování pocitu izolace) a problematika rovných příležitostí (slaďování rodinného a profesního života, konkurenční výhody ženy 50+).

  Rekvalifikační kurz „Základy podnikání“

  Kurz je určen pro ženy, které uvažují o zahájení podnikatelské činnosti. Tento kurz má přesně danou strukturu, která bude doplněna o specifika vztahující se k podnikání na venkově. Strukturu kurzu tvoří zejména právní problematika podnikání, marketing, finanční zdroje na podporu podnikání, tvorba podnikatelských záměrů, využití PC v podnikání, vedení účetnictví apod.

 • Job kluby
 • Centra pravidelného setkávání a svépomocné skupiny žen 50+ fungují i jako vysutá pracoviště realizátora projektu. Job kluby slouží jako prostředek pro aplikování a zhmotňování témat vzdělávacího bloku „Aktivní ženy 50+“ do skutečných výstupů. Každý Job klub mít svého koordinátora a specificky zaměřená setkání.

  Výstupem práce v Job klubech je tzv. „Desatero výhod aktivní ženy 50+“ s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce.

  Součástí pravidelného setkávání je i praktický nácvik dovedností – komunikace, sebeprezentace, asertivního jednání, a to s i využitím multimediálních prvků jako video natáčení, reportáž z průběhu projektu apod.

  Sídla Job klubů jsou umístěna rovnoměrně v okrese Šumperk, ve vybraných obcích. Při výběru zohledňujeme bydliště našich účastnic.

 • Job burza
 • Job burza – veletrh pracovních příležitostí proběhne na podzim 2013 a na podzim 2014 a je zaměřena na zvýšení potenciálu uplatňování cílové skupiny žen 50+ na trhu práce. Účastnice projektu budou moci konfrontovat své praktické dovednosti a schopnosti v přímém setkání se zaměstnavateli.

  V rámci Job burzy jsou prezentovány výhody v zaměstnávání žen 50+. Job burza je zaměřena na posílení přímých kontaktů, vazeb a dohod zúčastněných subjektů za aktivní účasti předně našich žen 50+.